Termes i condicions

Els termes i condicions es van actualitzar per últim cop el 02/02/2024

1. Introducció

Aquests Termes i condicions s’apliquen a aquest lloc web i a les transaccions relacionades amb els nostres productes i serveis. Vostè pot estar obligat per contractes addicionals relacionats amb la seva relació amb nosaltres o qualsevol producte o servei que rebi de nosaltres. Si alguna de les disposicions dels contractes addicionals entra en conflicte amb alguna de les disposicions daquestes Condicions, les disposicions daquests contractes addicionals prevaldran.

2. Vinculació

En registrar-se en aquest lloc web, accedir-hi o utilitzar-lo de qualsevol altra manera, vostè accepta sotmetre’s a les condicions que s’exposen a continuació. El simple ús d’aquest lloc web implica el coneixement i l’acceptació d’aquests termes i condicions. En alguns casos particulars, també podem demanar-li que ho accepti explícitament.

3. Comunicació electrònica

En utilitzar aquest lloc web o comunicar-se amb nosaltres per mitjans electrònics, vostè accepta i reconeix que podem comunicar-nos electrònicament al nostre lloc web o enviar-li un correu electrònic, i accepta que tots els acords, avisos, divulgacions i altres comunicacions que li proporcionem electrònicament satisfan qualsevol requisit legal, inclòs, entre d’altres, el requisit que aquestes comunicacions siguin per escrit.

4. Propietat intel·lectual

Nosaltres o els nostres llicenciants posseïm i controlem tots els drets d’autor i altres drets de propietat intel·lectual al lloc web, i les dades, la informació i altres recursos mostrats per o accessibles dins del lloc web.

4.1 Tots els drets estan reservats

Llevat que el contingut específic indiqui el contrari, no se us concedeix una llicència ni cap altre dret en virtut dels drets d’autor, marques comercials, patents o altres drets de propietat intel·lectual. Això vol dir que vostè no utilitzarà, copiarà, reproduirà, executarà, mostrarà, distribuirà, incrustarà en qualsevol mitjà electrònic, alterarà, realitzarà enginyeria inversa, descompilarà, transferirà, descarregarà, transmetrà, monetitzarà, vendrà, comercialitzarà o farà ús de qualsevol recurs d’aquest lloc web en qualsevol forma, sense el nostre permís previ per escrit, excepte i només en la mesura que s’estipuli el contrari en normes de lleis obligatòries (com el dret de cita).

5. Butlletí de notícies

No obstant això, podeu reenviar el nostre butlletí de notícies en format electrònic a altres persones que puguin estar interessades en visitar el nostre lloc web.

6. Propietat de tercers

El nostre lloc web pot incloure hipervincles o altres referències a llocs web de tercers. No controlem ni revisem el contingut dels llocs web de tercers a què s’accedeix des d’aquest lloc web. Els productes o serveis oferts per altres llocs web estaran subjectes als Termes i Condicions aplicables dels tercers. Les opinions expressades o el material que apareix en aquests llocs web no són necessàriament compartides o recolzades per nosaltres.

No serem responsables de les pràctiques de privadesa o del contingut d’aquests llocs. Assumiu tots els riscos associats a l’ús d’aquests llocs web i de qualsevol servei de tercers relacionat. No acceptarem cap responsabilitat per qualsevol pèrdua o dany, sigui quina sigui la manera com es produeixi, que resulti de la divulgació per part seva d’informació personal a tercers.

7. Ús responsable

En visitar el nostre lloc web, vostè es compromet a utilitzar només per a les finalitats previstes i segons el permès per aquests Termes, qualsevol contracte addicional amb nosaltres, i aplicables lleis, reglaments i pràctiques en línia generalment acceptades i directrius de la indústria. No heu d’usar el nostre lloc web o els nostres serveis per utilitzar, publicar o distribuir qualsevol material que consisteixi en (o estigui vinculat a) programari informàtic maliciós; utilitzar les dades recollides al nostre lloc web per a qualsevol activitat de màrqueting directe, o dur a terme qualsevol activitat de recopilació de dades sistemàtica o automatitzada en o en relació amb el nostre lloc web.

Està estrictament prohibit fer qualsevol activitat que provoqui o pugui provocar danys al lloc web o que interfereixi en el seu funcionament, disponibilitat o accessibilitat.

8. Registre

Podeu registrar-vos per obtenir un compte al nostre lloc web. Durant aquest procés, és possible que se us demani que trieu una contrasenya. Vostè és responsable de mantenir la confidencialitat de les contrasenyes i la informació del compte i es compromet a no compartir les vostres contrasenyes, la informació del compte o l’accés segur al nostre lloc web o serveis amb cap altra persona. No heu de permetre que cap altra persona utilitzi el vostre compte per accedir al lloc web perquè vostè és responsable de totes les activitats que ocorren a través de l’ús de les seves contrasenyes o comptes. Ens heu de notificar immediatament si teniu coneixement de la divulgació de la vostra contrasenya.

Després de la cancel·lació del compte, no intentareu registrar un compte nou sense el nostre permís.

9. Política de Devolucions i Reembossaments

9.1 Dret de desistiment

Teniu dret a rescindir el contracte en un termini de 14 dies sense indicar-ne el motiu.

El termini de desistiment expirarà transcorreguts 14 dies a partir del dia en què vostè adquireixi, o un tercer diferent del transportista i indicat per vostè adquireixi, la possessió física dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, cal que ens informeu de la vostra decisió de desistir d’aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu, fax o correu electrònic). A continuació trobareu les nostres dades de contacte. Podeu utilitzar el model adjunt de formulari de desistiment, però no és obligatori.

També podeu emplenar i presentar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca al nostre lloc web.

Si utilitzeu aquesta opció, us comunicarem sense demora un justificant de recepció d’aquest desistiment en un suport durader (per exemple, per correu electrònic).

Per complir el termini de desistiment, només cal que envieu la vostra comunicació sobre l’exercici del dret de desistiment abans que expiri el termini de desistiment.

9.2 Conseqüències del desistiment

Si rescindeixes el contracte, et reemborsarem tots els pagaments que hàgim rebut, incloses les despeses de lliurament (a excepció de les despeses suplementàries resultants de la teva elecció d’un tipus de lliurament diferent del tipus de lliurament estàndard menys costós que oferim), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en 14 dies a partir del dia en què se’ns informi de la teva decisió de rescindir el contracte. Realitzarem aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que vostè va utilitzar per a la transacció inicial, llevat que hagi acordat expressament el contrari; en qualsevol cas, no incorrerà en cap comissió com a resultat d’aquest reemborsament.

Recollirem la mercaderia.

Haurà d’assumir el cost directe de la devolució de la mercaderia.

Només és responsable de la disminució del valor dels béns resultant d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Si us plau, tingues en compte que hi ha algunes excepcions legals al dret de desistiment i, per tant, alguns articles no es poden tornar o canviar. We will let you know if this applies in your particular case.

10. Contingut publicat per vostè

Podem oferir diverses eines de comunicació oberta al nostre lloc web, com comentaris al bloc, publicacions al bloc, fòrums, taulers de missatges, valoracions i ressenyes, i diversos serveis de xarxes socials. Pot ser que no ens resulti factible filtrar o supervisar tot el contingut que vostè o altres puguin compartir o enviar a través del nostre lloc web. Tot i així, ens reservem el dret de revisar el contingut i de supervisar tot l’ús i l’activitat al nostre lloc web, i d’eliminar o rebutjar qualsevol contingut a la nostra sencera discreció. En publicar informació o utilitzar qualsevol eina de comunicació oberta tal com s’esmenta, vostè accepta que el seu contingut complirà amb aquests Termes i Condicions i no ha de ser il·lícit o il·legal, ni infringir els drets legals de cap persona.

11. Enviament d'idees

No envieu idees, invents, treballs d’autoria o altra informació que es pugui considerar la vostra pròpia propietat intel·lectual i que us agradaria presentar-nos, llevat que primer hàgim signat un acord respecte a la propietat intel·lectual o un acord de no divulgació. Si ens ho comunica en absència d’aquest acord per escrit, ens concedeix una llicència mundial, irrevocable, no exclusiva i lliure de drets d’autor per utilitzar, reproduir, emmagatzemar, adaptar, publicar, traduir i distribuir-ne el contingut en qualsevol mitjà existent o futur .

12. Terminació d'ús

Podem, a la nostra discreció sencera, modificar o interrompre en qualsevol moment l’accés, temporalment o permanentment, al lloc web o a qualsevol Servei del mateix. Vostè accepta que no serem responsables davant de vostè ni davant de cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del seu accés o ús del lloc web o de qualsevol contingut que pugui haver compartit al lloc web. No tindreu dret a cap compensació ni a cap altre pagament, ni tan sols si es perden de forma permanent determinades funcions, configuracions i/o qualsevol contingut amb què hagi contribuït o en què hagi confiat. No heu d’eludir o evitar, o intentar eludir o evitar, qualsevol mesura de restricció d’accés al nostre lloc web.

13. Garanties i responsabilitat

Res del que disposa aquesta secció limitarà o exclourà qualsevol garantia implícita per llei que fos il·legal limitar o excloure.  Aquest lloc web i tot el seu contingut es proporcionen “tal com” i “segons disponibilitat” i poden incloure inexactituds o errors tipogràfics. Renunciem expressament a tota garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, quant a la disponibilitat, precisió o integritat del contingut. No garantitzem que:

 • aquest lloc web o els nostres productes o serveis compliran els seus requisits;
 • aquest lloc web estarà disponible de forma ininterrompuda, oportuna, segura o sense errors;
 • la qualitat de qualsevol producte o servei adquirit o obtingut per vostè a través daquest lloc web satisfarà les seves expectatives.

Res del contingut en aquest lloc web constitueix o pretén constituir un assessorament jurídic, financer o mèdic de cap mena. Si necessiteu assessorament, heu de consultar un professional adequat.

Les disposicions següents d’aquesta secció s’aplicaran en la mesura màxima permesa per la llei aplicable i no limitaran ni exclouran la nostra responsabilitat respecte a qualsevol assumpte que seria il·lícit o il·legal per a nosaltres limitar o excloure la nostra responsabilitat. En cap cas serem responsables de qualsevol dany directe o indirecte (incloent qualsevol dany per pèrdua de beneficis o ingressos, pèrdua o corrupció de dades, programari o base de dades, o pèrdua o dany a la propietat oa les dades) incorreguts per vostè o per qualsevol tercer, que sorgeixi del seu accés o ús del nostre lloc web.

Excepte en la mesura que qualsevol contracte addicional estableixi expressament el contrari, la nostra responsabilitat màxima cap a vostè per tots els danys que sorgeixin o estiguin relacionats amb el lloc web o amb qualsevol producte o servei comercialitzat o venut a través del lloc web, independentment de la forma d’acció legal que imposi la responsabilitat (ja sigui per contracte, equitat, negligència, conducta intencionada, greuge o qualsevol altra forma) es limitarà al preu total que ens va pagar per comprar aquests productes o serveis o utilitzar el lloc web. Aquest límit s’aplicarà en conjunt a totes les reclamacions, accions i causes d’acció de qualsevol tipus i naturalesa.

14. Privadesa

Per accedir al nostre lloc web i/o serveis, és possible que se us demani que proporcioneu certa informació sobre vostè com a part del procés de registre. Us comprometeu a que tota la informació que proporcioneu sigui sempre precisa, correcta i actualitzada.

Ens prenem molt seriosament les vostres dades personals i ens comprometem a protegir la vostra privadesa. No utilitzarem la vostra adreça de correu electrònic per enviar missatges no sol·licitats. Qualsevol correu electrònic que us enviem només estarà relacionat amb el subministrament de productes o serveis acordats.

Hem desenvolupat una política per abordar qualsevol preocupació sobre la privadesa que pugui tenir. Per a més informació, consulteu la nostra Política de privadesa i la nostra Política de cookies.

15. Accessibilitat

Ens comprometem que els continguts que oferim siguin accessibles per a les persones amb discapacitat. Si teniu una discapacitat i no podeu accedir a qualsevol part del nostre lloc web a causa de la vostra discapacitat, us demanem que ens aviseu incloent una descripció detallada del problema que heu trobat. Si el problema és fàcilment identificable i es pot resoldre d’acord amb les eines i les tècniques de la tecnologia de la informació estàndard del sector, ho resoldrem ràpidament.

16. Restriccions a l'exportació / Compliment legal

Es prohibeix l’accés al lloc web des de territoris o països on el contingut o la compra dels productes o serveis venuts al lloc web és il·legal. No podeu utilitzar aquest lloc web infringint les lleis i els reglaments d’exportació de Spain.

17. Assignació i cessions

No podeu cedir, transferir o subcontractar cap dels vostres drets i/o obligacions en virtut d’aquests Termes i condicions, en la seva totalitat o en part, a cap tercer sense el nostre consentiment previ per escrit. Qualsevol suposada cessió en violació d’aquesta secció serà nul·la i sense efecte.

18. Incompliments d'aquests Termes i condicions

Sense perjudici dels altres drets que ens assisteixen en virtut dels presents Termes i Condicions, si incompleix aquests Termes i Condicions de qualsevol manera, podrem prendre les mesures que considerem oportunes per fer front a l’incompliment, incloent-hi la suspensió temporal o permanent del seu accés al lloc web, posant-nos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d’Internet per demanar-vos que bloquegeu l’accés al lloc web, i/o iniciar accions legals contra vostè.

19. Força major (Force majeure)

Excepte en el cas de les obligacions de pagament de diners, cap retard, fallida o omissió per part de qualsevol de les parts en el compliment o l’observança de qualsevol de les seves obligacions en virtut del present document es considerarà un incompliment d’aquests Termes i condicions si, i mentrestant, aquest retard, fallada o omissió es degui a una causa més enllà del control raonable d’aquesta part.

20. Indemnització

Us comprometeu a indemnitzar-nos, defensar-nos i eximir-nos de tota reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues i despeses, relacionats amb la violació d’aquestes condicions i de les lleis aplicables, inclosos els drets de propietat intel·lectual i els drets de privadesa. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

21. Renuncia

L’incompliment de qualsevol de les disposicions establertes en aquests Termes i condicions i en qualsevol Acord, o la manca d’exercici de qualsevol opció d’interrupció, no s’interpretarà com una renúncia a les disposicions esmentades i no afectarà la validesa d’aquests Termes i Condicions o de qualsevol Acord o qualsevol part del mateix, ni al dret posterior de fer complir totes i cadascuna de les disposicions.

22. Idioma

Aquests Termes i Condicions s’interpretaran i analitzaran exclusivament a Català; Valencià i Espanyol; castellà. Totes les notificacions i la correspondència es redactaran exclusivament en aquest idioma.

23. Acord complet

Aquests termes i condicions, juntament amb la nostra declaració de privadesa i la nostra política de cookies, constitueixen l’acord complet entre La Tribu de la Camelia S.L. i tu en relació amb el teu ús d’aquest web.

24. Actualització dels presents Termes i Condicions

És possible que actualitzem aquests Termes i Condicions de tant en tant. És la vostra obligació revisar periòdicament aquests Termes i Condicions per veure si hi ha canvis o actualitzacions. La data indicada al principi d’aquestes Condicions Generals és la darrera data de revisió. Els canvis a aquests Termes i Condicions entraran en vigència quan aquests canvis es publiquin en aquest lloc web. L´ús continuat d´aquest lloc web després de la publicació de canvis o actualitzacions es considerarà un avís de la seva acceptació de complir i estar subjecte per aquests Termes i Condicions.

25. Elecció de llei i jurisdicció

Aquests Termes i Condicions es regiran per les lleis de Spain. Qualsevol disputa relacionada amb aquests Termes i Condicions estarà subjecta a la jurisdicció dels tribunals de Spain. Si un tribunal o una altra autoritat considera que alguna part o disposició daquests Termes i Condicions és invàlida i/o inaplicable en virtut de la legislació vigent, aquesta part o disposició serà modificada, eliminada i/o aplicada en la major mesura permesa per fer efectiva la intenció daquests Termes i Condicions. Les altres disposicions no es veuran afectades.

26. Informació de contacte

Aquest lloc web és propietat i està gestionat per La Tribu de la Camelia S.L..

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en relació amb aquests Termes i Condicions a través de la nostra pàgina de contacto.

27. Descarregar

També podeu descarregar els nostres termes i condicions com un PDF.

28. Annex

28.1 Procés de compra

El procés de compra a tetere, intentem que sigui el més còmode per a l’usuari. Primer seguim les directrius dels principals cercadors, com google . Segon, la plantilla utilitzada i les funcions disponibles a la web s’actualitzen constantment per oferir la màxima usabilitat i compatibilitat possible. Tercer aportem informació útil a les pàgines, entrades del bloc i també als productes que venem.

El procés de compra a tetere.com és molt senzill. Només has de seguir els passos següents:

procés de compra
 1. Tria la categoria i subcategoria on es troba el producte(s) que desitges comprar, com s’aprecia a la pàgina principal de tetere a la imatge superior.
 2. Visualitza el producte/s que t’interessa/n. Mitjançant un clic aconseguiràs una ampliació de la fotografia; alguns productes disposen de diverses fotografies. També podràs consultar-ne la descripció, composició, referència i preu.
 3. Seleccioneu un producte, el nombre d’unitats i afegiu l’article a la cistella. Tot seguit pots triar seguir comprant o tramitar comanda.
 4. Si vols continuar comprant, repeteix el procés. Si vols fer la comanda, fes clic al botó finalitzar compra, a la icona bossa a la part superior dreta, per iniciar el procés de compra.
 5. Introdueix totes les dades que se sol·liciten, adreça d’enviament i facturació i assegura’t que són correctes. En aquest moment es crearà el compte en cas que així ho desitgi. En cas contrari, es processarà la comanda igualment sense crear un compte d’usuari.
 6. Selecciona si vol que li enviem la comanda o ho passarà a buscar per la botiga tetere (C/ Saragossa, 113 08006 Barcelona)
 7. Seleccioneu un mètode de pagament: Transferència Bancària, targeta o Paypal
 8. Confirma la comanda i procedeix, si és el cas, al pagament.
 9. Rebràs un email confirmant-te la comanda.

A quins països es pot comprar en línia?

Actualment pots fer la teva compra a Espanya (Península, les Balears i les Canàries). A les canàries, de moment, es pot realitzar la compra en línia a Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canària. Altres illes de les Canàries realitzar la compra mitjançant email o trucada telefònica.

Reposen els articles amb la indicació “esgotat”?

Si un article està esgotat, intentarem reposar-lo com més aviat millor. Si no hi hagués estoc, a la web indicaria que està esgotat.

Rebré el mateix producte que veig a la foto?

. En alguns productes realitzats artesanalment, on els productes són semblants però no hi ha dos productes iguals, s’indicarà a la descripció del producte.

Com em puc assegurar d’haver realitzat bé el meu procés de compra?

Un cop feta la teva comanda, rebràs un email de confirmació. Si no el rebessis, posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte que trobaràs a la web.

Puc eliminar algun article de la meva comanda?

Sí. Des de la cistella de compra podràs eliminar els articles que no desitges sempre que no hagis tramitat la comanda.

Puc cancel·lar la meva comanda?

Si, podràs cancel·lar la teva comanda. Segueix les instruccions del punt 9. També ens pots trucar a Atenció al client en 933685873 en horari comercial.

Què he de fer si m’arriba un article defectuós?

tetere.com revisa abans de l’enviament i envia articles en perfecte estat, per la qual cosa si, excepcionalment t’arriba algun article amb algun defecte (per exemple produït durant el transport) posa’t en contacte amb atenció al client al telèfon 933685873 en horari comercial o envia’ns un correu electrònic.

Què he de fer si m’arriba un article incorrecte?

Si en alguna ocasió, per error, t’arriba un article que no has demanat en contacte amb atenció al client al telèfon 933685873 en horari comercial o envia’ns un correu electrònic.

Els enviaments i devolucions a la web es gestionen de manera senzilla i fàcil per al nostre client.

28.2 Trameses

On puc rebre la meva comanda?

Pots rebre-la a la direcció que triïs (domicili, treball, etc)

El país de lliurament pot ser diferent del de compra?

El país de lliurament sempre ha de coincidir amb el país de compra.

Quan trigarà a arribar la meva comanda?

A la península, el termini de lliurament és de 2-6 dies laborables, llevat que la comanda es realitzi en dissabte, diumenge o festiu, cas en el qual la comanda es tramités el primer dia laborable (vegeu horari comercial).

Quant he de pagar de despeses d’enviament?

 • A- Les despeses d’enviament a la ciutat de Barcelona són de 4,75€ + IVA
 • B- Les despeses d’ enviament a Catalunya són de 5,25 € + IVA
 • C- Les despeses d’enviament a les illes Balears són de 10,30€ + IVA
 • D- Les despeses d’enviament a les illes Canàries (Santa Cruz de Tenerife + Las Palmas de Gran Canària) són de 15,25€. Tot impost de duana i/o cabildo generat per al despatx de l’enviament va a càrrec del comprador.
 • E- Les despeses d’enviament a Espanya són de 6,10€ + IVA
 • Les comandes superiors a 50€ tenen les despeses d’enviament gratuïtes (exclosos els enviaments a les Illes Balears i les Canàries).

Nota: l’ IVA del transport és del 21%

Com puc saber on és la meva comanda?

Un cop la comanda ha sortit rebràs un mail. Seguint un enllaç dins el correu electrònic podràs conèixer l’estat de la teva comanda.

Quin és el procés de lliurament a domicili?

T’enviarem un email de confirmació quan la teva comanda hagi sortit del magatzem ia través de l’enllaç que trobaràs dins aquest email podràs saber en tot moment l’estat del teu enviament.

28.3 Devolucions

Com he de fer per tornar un article?

Consulta el punt 9 d’ aquests termes i condicions.

Els productes que són tes/infusions, un cop obert/manipulat el paquet no es podrà retornar.

Què cal fer si l’import de la meva devolució és incorrecte?

Posa’t en contacte amb nosaltres al telèfon 933685873 en horari comercial o envia’ns un correu electrònic i solucionarem el problema al més aviat possible.

tetere.com es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat, o articles que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

A tetere oferim múltiples formes de pagament. Aquestes formes de pagament estan disponibles un cop s’han seleccionat els productes i s’ha configurat la comanda per part del client.

28.4 Formes de pagament

Quines formes de pagament puc utilitzar per fer la compra?

Disposem de les següents formes de pagament: Visa, Mastercard, American Express, PayPal i Transferència Bancària.

formes de pagament

Nota: En el cas de realitzar una comanda i no procedir al pagament en el termini de deu dies des de la data de realització d’ aquest, la comanda quedarà automàticament anul·lada.Per quina raó pot ser rebutjada la meva targeta de crèdit?

 • La teva targeta pot ser rebutjada per una de les raons següents:
  • La targeta pot estar caducada. Comprova que la targeta no excedeixi la data de validesa.
  • Potser s’ha arribat al límit de la targeta. Consulta amb el banc que la targeta no hagi excedit l’import permès per fer compres.
  • Pot ser que alguna dada introduïda estigui incorrecta. Comproveu que heu emplenat correctament tots els camps necessaris.

És segur utilitzar la meva targeta de crèdit a la web com a formes de pagament?

Sí, totes les dades introduïdes a tetere.com es transmeten de forma encriptada SSL. El sistema de pagament amb targeta/PayPal es realitza a través de la passarel·la de pagament del banc. tetere.com mai té accés a les dades de pagament del client.